Air Quality Services

Desenvolupem informació i serveis oportuns sobre la qualitat de l'aire basats en models atmosfèrics, incloses les previsions diàries de contaminants atmosfèrics, sorra i pols.

Institució:

Institution

Grup d´investigació:

Earth System Services

Investigador/s:

Albert Soret Miravet
Ilaria Vigo

Air Quality Services

Descripció:

Utilitzem la Informàtica d'Alt Rendiment (HPC) per desenvolupar i millorar models de qualitat de l'aire, que són eines efectives per obtenir previsions i avaluar la dinàmica dels contaminants atmosfèrics regulats. Aplicant un enfocament de coproducció que permet l'intercanvi de coneixements entre proveïdors de serveis i usuaris, creem serveis a mida mitjançant l'exploració de noves tècniques de visualització i comunicació que milloren la usabilitat de la informació sobre la qualitat de l'aire.

Tipus d’actiu:

Servei

Categoria:

Earth Sciences

Problema:

Aquesta informació és clau per a la presa de decisions i la planificació òptimes a escala urbana i regional per fer front a la contaminació de l'aire i millorar la salut i el benestar dels ciutadans.

Solució:

Produïm informació sobre la qualitat de l'aire sobre la concentració dels principals contaminants regulats en llocs concrets, des de l'escala local fins a la regional i global. Les previsions de la qualitat de l'aire tenen un paper important en el desenvolupament i l'avaluació de les estratègies de gestió, ja que ofereixen una avaluació detallada de les zones amb problemes de contaminació de l'aire i permeten identificar els principals factors que porten a la superació dels estàndards de qualitat de l'aire. El nostre objectiu és demostrar el valor dels serveis de qualitat de l'aire per gestionar el problema de la contaminació de l'aire i reduir els seus efectes sobre els ciutadans i el medi ambient, així com aportar coneixement addicional mitjançant la generació de big data.

Àrees d'aplicació:

Urbanisme, gestió de la qualitat de l'aire, salut.

Novetat:

Enfocament integrat a diferents escales espacials.

Protecció:

Know-how i diferents models amb els seus corresponents IPR.

Mercat objectiu:

Administració pública i empreses.

Keywords:

Qualitat de l'aire, salut, contaminació, urbanisme

TRL: 7

CRL: 6

BRL: 2

IPRL: 2

TmRL: 2

FRL: 2

Més informació

Si vols saber més sobre aquest projecte no dubtis en contactar amb nosaltres

Contacta´ns