OSI4IOT

Monitorització en temps real d'actius i estructures industrials

Institució:

Institution

Grup d´investigació:

Structural Mechanics

Investigador/s:

Daniel di Capua

OSI4IOT

Web:

https://github.com/osi4iot/osi4iot

Descripció:

La plataforma OSI4IOT és una plataforma IOT basada en web per al seguiment en temps real d'actius i estructures industrials

Tipus d’actiu:

Servei

Problema:

Simplificar el procés de generació de bessons digitals a les indústries

Solució:

La plataforma permet la implementació de Digital Twins Models (DTM) d'actius i estructures industrials. Es pot visualitzar una representació 3D d'aquests DTM al visor web de la plataforma. Els diferents objectes del DTM s'animen en funció dels valors rebuts dels sensors. Els resultats proporcionats pels models del mètode dels elements finits (FEM) també es poden integrar al DTM

Àrees d'aplicació:

Monitorització d'actius i estructures industrials en temps real

Novetat:

La integració de models 3D amb FEM dóna com a resultat una interfície d'usuari web

Protecció:

Actualment l'aplicació OSI4IOT és de codi obert amb la llicència Apache 2.0

Mercat objectiu:

Empreses expertes en instal·lació i monitorització de sensors

Keywords:

IOT, bessons digitals, monitorització en temps real

TRL: 4

CRL: N/A

BRL: N/A

IPRL: N/A

TmRL: N/A

FRL: N/A

Més informació

Si vols saber més sobre aquest projecte no dubtis en contactar amb nosaltres

Contacta´ns