Climate Services

Coproduïm informació i serveis climàtics basats en prediccions per a escales de temps que van des de setmanes fins a dècades i més enllà.

Institució:

Institution

Grup d´investigació:

Earth System Services

Investigador/s:

Albert Soret Miravet
Ilaria Vigo

Climate Services

Descripció:

Utilitzem la Informàtica d'Alt Rendiment (HPC) per desenvolupar i millorar models de qualitat de l'aire, que són eines efectives per obtenir previsions i avaluar la dinàmica dels contaminants atmosfèrics regulats. Aplicant un enfocament de coproducció que permet l'intercanvi de coneixements entre proveïdors de serveis i usuaris, creem serveis a mida mitjançant l'exploració de noves tècniques de visualització i comunicació que milloren la usabilitat de la informació sobre la qualitat de l'aire.

Tipus d’actiu:

Servei

Categoria:

Earth Sciences

Problema:

Mitjançant la modelització del sistema terrestre, produïm informació sobre les condicions meteorològiques i climàtiques futures per donar suport a l'adaptació al canvi climàtic en diferents sectors socioeconòmics, com ara l'energia, l'agricultura, la gestió de l'aigua i la salut.

Solució:

Estudiem les necessitats de l'usuari per adaptar models d'última generació, post processament de dades i mètodes d'avaluació de la qualitat de previsió per a variables, escales temporals i espacials i resolucions, basant-se en aplicacions i impactes basats en la demanda. Mitjançant l'aplicació d'un enfocament de coproducció que permet l'intercanvi de coneixements i la creació de nous coneixements entre proveïdors de serveis i usuaris, millorem la usabilitat de la informació climàtica i avaluem el valor social, econòmic i ambiental dels nostres serveis.

Àrees d'aplicació:

Energia, agricultura, urbanisme.

Novetat:

Enfocament integrat a diferents escales temporals.

Protecció:

Know-how i diferents models amb els seus corresponents IPR.

Mercat objectiu:

Empreses energètiques, agricultors, proveïdors de serveis de gestió de riscos.

Keywords:

Clima, temps, energia, agricultura

TRL: 7

CRL: 5

BRL: 2

IPRL: 2

TmRL: 2

FRL: 2

Més informació

Si vols saber més sobre aquest projecte no dubtis en contactar amb nosaltres

Contacta´ns