Es posa en marxa la Xarxa d’R+D+I X4HPC per la Supercomputació a Catalunya, liderada pel Barcelona Supercomputing Center (BCC-CNS), per dotar l’ecosistema català de Supercomputació de mecanismes de transferència tecnològica i valorització del coneixement

Els membres de la Xarxa d’R+D+I X4HPC han celebrat la sessió de Kick off, el 26 d’abril de 2023, la primera trobada oficial de la Xarxa, que aglutina 23 grups de recerca de 8 institucions catalanes que treballen en l’àmbit de la Supercomputació.

X4HPC per la Supercomputació a Catalunya

La Xarxa X4HPC té com a missió accelerar la valorització i transferència tecnològica dels projectes cientifics que utilitzen eines de Supercomputació, recolzant tecnologies disruptives que generin un impacte positiu social i econòmic, tot i fomentant l’emprenedoria i la creació de spinoffs. Incentivant també la interacció entre la recerca i la Indústria (via iniciatives d’innovació oberta). Amb la visió de convertir la X4HPC en un pool d’innovació referent en tecnologies HPC a nivell internacional.

A través dels mecanismes de la Xarxa X4HPC es pretén impactar positivament en el sistema de recerca i innovació català, estimulant la generació de nous grups i projectes de recerca que desenvolupin solucions innovadores enfocades a oferir sobirania tecnològica en l’àmbit del disseny de processadors més eficients energèticament, oferir solucions que apliquin la supercomputació per afrontar els reptes que es planteja el canvi climàtic, la medicina de precisió o la simulació de fenòmens complexes en l’àmbit de l’enginyeria. La computació d’altes prestacions i les seves aplicacions en àmbits científics de frontera (disseny de nous processadors, IA, supercomputació quàntica entre d’altres), tindran un clar efecte dinamitzador de l’ecosistema d’Empreses de Base Tecnològica (EBTs) i empreses de sectors madurs, a la vegada que aquestes empreses poden esdevenir tractors de les tecnologies desenvolupades des dels centres de recerca.
Com a resultat de les tasques realitzades per la X4HPC durant els propers 3 anys, es pretén fer créixer i dinamitzar l’ecosistema d’agents de recerca, institucions, empreses i EBTs que consideren la computació d’altes prestacions com a eix principal de la seva activitat científica o de les seves propostes de valor.

Aquesta nova Xarxa està formada actualment per més de 250 investigadors i investigadores de 23 grups de recerca de 8 institucions diferents (UB, UAB, VHIR, IRB, IJC, CNM-CSIC i CIMNE). Està coordinada pel Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) i està finançada pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

H4HPC network members

L’ecosistema català de Supercomputació

En els últims anys, l’ecosistema de Supercomputació a Catalunya ha crescut exponencialment, i no té previst deixar de fer-ho. Moltes institucions situades a Catalunya es troben en el nucli d’un ecosistema cada vegada més consolidat que gira al voltant de les eines de computació d’alt rendiment (High Performance Computing) i les seves diferents aplicacions científiques en una infinitat de camps rellevants.

La cerca de col·laboracions estretes amb empreses i socis de recerca en molts projectes científics de valor estratègic és clau en l’àmbit de la Supercomputació. Només al BSC, de les empreses col·laboradores recurrents en projectes científics i de transferència, 24 són Empreses de Base Tecnològica (EBTs), treballant amb tecnologies HPC i operant directament des de Catalunya. D’aquests, 11 són Spin-offs del BSC. La seva creació va ser possible gràcies a la unió d’esforços amb altres institucions científiques veïnes com UPC, ICREA, IRB, UB, UAB, CNM-CSIC, VHIR, IJC, CIMNE-CSIC, IFAE, amb les que es comparteix la tecnologia. Aquestes empreses estan creant més de 120 llocs de treball i han atret més de 6 milions d’euros en finançament.

Tot i que els nombres senyalen un futur pròsper, la realitat és que encara existeixen moltes barreres perquè la tecnologia s’acosti al mercat, entre les quals s’hi inclou la falta de recursos de finançament destinats al procés de valorització i transferència de tecnologia. Aquesta manca, causa pèrdues en termes d’oportunitat, a causa de la rapidesa del ritme de l’entorn de transferència de deep tech al voltant de les tecnologies HPC a Catalunya.

L'ecosistema català de Supercomputació

Tornar Notícies